Wat is Aardwarmte? 


Geothermische energie of aardwarmte is warmte-energie gegenereerd en opgeslagen in de Aarde. Het ontstaat door de warmteuitstraling uit het binnenste van de aarde, het gevolg van natuurlijke nucleaire vervalprocessen in de kern. De aarde is daarmee een continue bron van warmte.

De natuurlijke warmtestroom van de aarde is voldoende om in de totale wereldvraag aan energie te voldoen. Als we een schil van de aardkorst nemen met een dikte van 6 km, bevat deze aan aardwarmte een equivalent van 50.000 x de totale aardgas- en aardolievoorraad ter wereld.
aarde intern en warmte
In gebieden met vulkanische activiteit komt die warmte zeer dicht onder de oppervlakte en wordt al honderd jaar gebruikt voor elektriciteitsproductie en warmtewinning. In Nederland wordt aardwarmte voornamelijk gebruikt voor ruimteverwarming in de glastuinbouw (90%) en om woonwijken te verwarmen.

Aardwarmte is een vorm van duurzame energie: de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.
Hierdoor draagt aardwarmte bij aan de prioriteit van de Nederlandse regering om het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas te verminderen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te reduceren (energietransitie).

aardwarmte indelingLees meer:
Soorten geothermie
Waarom aardwarmte gebruiken in de glastuinbouw? 
Thermische energie opslag
Duurzame energiebronnen
Overzicht van onze projecten op het gebied van aardwarmte en warmtenetwerken

video aardwarmte
Video:Hoe werkt aardwarmte?
Bron: Youtube http://www.californie.nu/
  Aardwarmte en Warmtenetwerken zijn specialisaties van Horti-Cultura. Wij zijn onder andere betrokken bij
het project Nature's Heat in Kwintsheul en zijn partner van De Aardwarmte Plaza Groep.
 
       natures heat                                    aarwarmte plaza

Interesse?

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier


We have
what you need
to grow

aardkost doorsnede aardwarmte
Hoe warm is aardwarmte?
De temperatuur direct onder het aardoppervlak is in Nederland rond de 10 graden Celsius (°C).  Iedere kilometer dieper stijgt de temperatuur in ons land met ongeveer 30°C. Dat betekent dus een watertemperatuur van ca. 70ºC op 2000 meter diepte.  Aardwarmte is daardoor vanaf ca 1.500 meter te gebruiken voor directe verwarming, afhankelijk van het aanwezige verwarmingsysteem. Als het opgepompte water warmer is dan 100°C is het in principe bruikbaar voor de opwekking van elektriciteit.
Ontwerp en realisatie: Interforce