Algemene voorwaarden / Privacy statement 


Voor advieswerk:
Op al onze offertes, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn de DNR 2011 voorwaarden van toepassing. Een afschrift hiervan is met onderstaande link te downloaden.
De Algemene Voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.
 
Download Algemene Voorwaarden DNR 2011 
 

Voor uitvoering projecten en levering materiaal:
Op al onze offertes, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Een afschrift hiervan is met onderstaande link te downloaden.
De Metaalunievoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

Download Metaalunievoorwaarden 

Bondsnummer Metaalunie: 186052

Privacy en cookie statement
Download Privacy en cookie statement 

We have
what you need
to grow

.


Ontwerp en realisatie: Interforce