Energiescan Hortimedes              


Hoe kunnen wij het rendement van de installatie verbeteren zonder concessies te doen aan de huidige manier van telen?
Dat is de vraag die veel telers zichzelf stellen. Wij kunnen ondersteuning bieden door het uitvoeren van een uitgebreide energiescan.

Het uitvoeren van een energiescan is één van de specialisaties van Horti-Cultura.
Wij zijn onder andere betrokken bij het project De Kabel in de Lier. 


Energiescan Hortimedes heeft tot doel inzichtelijk maken welke rendementsverbeteringen er mogelijk zijn in de installatie, welke verstorende factoren er zijn en welke optimalisaties er mogelijk zijn. Uitkomst is een advies waarmee de kweker goed onderbouwde beslissingen kan nemen. 

De eerste stap is de inventarisatie van de huidige installatie en het doorlopen van een door ons ontwikkelde checklist om zoveel mogelijk informatie over de installatie en de  bedrijfsvoering te verkrijgen. Vragen die hierbij naar voren komen zijn o.a.
1. Wat zijn de maximale temperaturen waarmee gestookt wordt bij welke ruimtetemperatuur
2. Hoe leeg kun je de tank trekken
3. Is er sprake van belichting
4. Wat is de strategie in het gebruik van de WKK(‘s) en ketel in de warmte-opwekking
5. Hoe is de CO2 voorziening geregeld
6. Wat zijn de rookgastemperaturen die de schoorsteen uitgaan
7. Hoe wordt er geschermd en met welke schermdoeken
De inventarisatie op lokatie neemt over het algemeen een hele dag in beslag. Hierin is inbegrepen een gesprek met de kweker van 1 á 1,5 uur.

De tweede stap is het opvragen van externe informatie die benodigd is voor de analyses en berekeningen. Ideaal daarbij is als de kweker de orderbevestigingen en tekeningen nog heeft van de aanleg van de installaties.

Derde stap is analyseren van de gegevens en combineren van de uitkomsten. Hierbij komt het vaak voor dat wij nogmaals een dagdeel op het bedrijf komen om de laatste informatie op te nemen en vragen te stellen.

De vierde stap is het maken van berekeningen van het aanwezige vermogen, vermogensbehoefte en transmissieverlies, pompcapaciteiten, mogelijke temperatuurverschillen ( ΔT’s) en totale vermogensbehoefte. Eigenlijk rekenen wij de verwarmingsinstallatie opnieuw uit, gebaseerd op gegevens uit de praktijk.

Vervolgens kijken we in stap 5 naar:
- het rookgaszijdig rendement: halen we zoveel mogelijk kilowatt uit elke kuub gas
- het waterzijdig rendement: komt elke kilowatt die we uit die kuub aardgas gehaald hebben wel terecht waar hij voor bedoeld is en gaat er onderweg niet teveel verloren in ruimtes die niet warm gehouden hoeven te worden zoals het ketelhuis.
Deze optimalisatieslagen ga je op een positieve manier merken in je gasrekening.

Stap zes is het verwerken van alle gegevens en alles samenvatten en verwerken in een overzichtelijke rapportage. De te nemen maatregelen staan ingedeeld in 4 klassen naar impact en investeringsbehoefte. Waar mogelijk wordt de berekende besparingen vermeld. Deze rapportage wordt besproken met de opdrachtgever. 

Extra: onderhoudsadvies
Tijdens de inventariseren noteren we ook de geconstateerde onderhoudspunten en vermelden deze ook met advies in de rapportage. Belangrijk is om een persoon in het bedrijf verantwoordelijk te maken voor het onderhoud en dat daar alle meldingen samen komen. Zo wordt preventief onderhoud een onderdeel van het bedrijfsproces en voorkom je het grootste deel van de bedrijf- stagnerende storingen.

Wij maken liever geen rapporten die in de la belanden. Dus willen we na het afronden van de energiescan en de bespreking van het rapport graag betrokken blijven en een stappenplan maken van de te nemen maatregelen.

Lees meer:
Overzicht van gerealiseerde energiescans
Energiescan bij Kwekerij De Kabel in De Lier 

INTERESSE?
Wilt u eens laten onderzoeken wat binnen uw bedrijf mogelijk is aan energie-efficiency of optimalisatie van
bedrijfsprocessen?  Neem dan gerust contact met ons op.
Bel met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

We have
what you need
to grow
Waarom heet dit product de naam HortiMedes?

“Horti” voor de link naar ons bedrijfHorti-Cultura en de glastuinbouw;
“medes” is een afgeleide van Archimedes, de grote natuurkundige en uitvinder van de pomp.

hortimedes energiescan ketelhuis inspectie
Ontwerp en realisatie: Interforce