Nature's Heat 


Nature's Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul, met een gezamenlijke oppervlakte
van 51 hectare en zeer uiteenlopende teelten.
De boring is gestart in de zomer van 2016. De diepte is 2.500 meter en de warmte die omhoog gepompt wordt is circa 85 graden. Het te verwachten vermogen van de bron is circa 16 MWth (P50). Daarmee is een besparing op aardgas te verwachten van circa 22 miljoen m3, een uitstootverlaging van circa 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx per jaar.
De boring en de bouw van de warmtecentrale en het distributienet is een turnkey-project van GERF (Geothermal Energy Realisation and Financing), een werkmaatschappij van Daldrup.

Rol Horti-Cultura bij project Nature’s Heat 
In opdracht van GERF verzorgt Horti-Cultura het zoete gedeelte van de installatie
en het aansluiten van 6 van de kwekers op de aardwarmtebron.

Update juni 2017:
Nieuwe mijlpaal voor aardwarmteproject Nature’s Heat in Kwintsheul: De geprefabriceerde leidingen voor het zoete deel van de installatie zijn getransporteerd naar het pomphuis. Wij zijn gestart met het aansluiten van de afzonderlijke kwekers.

naturese heat transport natures heat pomphuis
Zout en zoet
Met het zoete gedeelte van de aardwarmte-installatie wordt het gedeelte bedoeld achter de bronwisselaars (warmtewisselaars), oftewel het installatiewater aan de kwekerszijde.
Het zoute gedeelte van de installatie is het deel dat de waterstroom uit en naar het aardwarmtedoublet verzorgt. Het water dat wordt opgepompt is vele malen zouter dan zeewater.

Het zoute, warme water wordt opgepompt uit de productieput, via de warmtewisselaar wordt de warmte uitgewisseld met het zoete deel van de installatie. Het afgekoelde water wordt via de injectieput teruggevoerd in de aarde waar het weer opwarmt.

Het water dat aan de zoete zijde is opgewarmd door de warmtewisselaar wordt via een distributienetwerk verdeeld over de aangesloten kwekerijen. Door gebruik te maken van warmtebuffers en optimale uitkoeling wordt de gewonnen warmte zo efficiënt mogelijk benut.

video aarwarmte natures heat Bekijk hier een video over het project Nature's Heat.

INTERESSE?
Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier.

We have
what you need
to grow

natures heat kwintsheul aardwarmte.

natures heat kwintsheul aardwarmte

natures heat kwintsheul aardwarmte


Ontwerp en realisatie: Interforce