Soorten geothermie

Afhankelijk van de diepte waarvandaan warmte aan de bodem onttrokken of waarop wordt opgeslagen, worden verschillende soorten aardwarmte genoemd.

soorten geothermie o.b.v. diepteUltra diepe geothermie – dieper dan 4.000 meter,
ook wel bekend als 'Hot Dry Rock' en EGS Enhanced Geothermal Systems. Gebruik: warmtewinning voor collectieve toepassing en opwekking elektriciteit.

Diepe geothermie - 1.500 – 5.000 meter. Gebruik: warmtewinning voor collectieve toepassingen zoals woonwijken en kassen.

Midden-diepe geothermie  - 500 tot 1.500 meter, ook wel HTO genoemd (Hogere Temperatuur Opslag).

Bodemenergie of ondiepe aardwarmte  - tot 500 meter. Gebruik: warmte en koude winning én –opslag, met name voor verwarmen en koelen van gebouwen. In de praktijk is het gebruik meestal beperkt tot ca. 200 meter. Er zijn hierbij twee soorten systemen:
  • Open bodemenergiesystemen, waarbij grondwater direct als warmtedrager wordt gebruikt. Grondwater wordt omhoog gepompt, gebruikt als bron van warmte of koude en vervolgens weer in de bodem teruggebracht.
  • Gesloten bodemenergiesystemen, waar met een bodemwarmtewisselaar warmte met de omringende bodem wordt uitgewisseld. Er is geen direct contact met het grondwater. 

Hoe wordt aardwarmte onttrokken aan de aarde?

Bij open systemen is er sprake van uitwisseling via grondwater. Er worden twee type systemen onderscheiden:
hydrothermale en petrothermale systemen
  • Hydrothermale systemen: De warmte komt naar boven door het aanboren van een geothermisch reservoir. Voor geothermie productie vinden twee boringen plaats, een productieput en injectieput. Deze putten worden samen een doublet genoemd. Op de uiteindelijke diepte hebben zij een onderlinge afstand tussen 1200 en 2000m.
    Uit de productieput wordt warm water gewonnen. Met een warmtewisselaar wordt bovengronds aan het opgepompte water de warmte onttrokken en afgegeven aan een warmtenet, dat woningen, kassen of industrie van warmte voorziet. Het afgekoelde water wordt via de injectieput teruggepompt in de grond. De bodemdruk blijft hierdoor gelijk.
    De onttrekkings- en injectiebron kunnen seizoensmatig gewisseld worden, er ontstaat dan een “warme” en een “koude”-bron en er kan sprake zijn van een opslagsysteem. Verschillende configuraties zijn mogelijk, die veelal onder de verzamelnaam WKO systemen (warmte koude opslag) bekend zijn.
  • Petrothermale systemen: met hydraulische stimulatiemaatregelen ('fracken') worden in een droge ondergrond spleten en kloven gemaakt, waarin kunstmatig ingebracht water tussen twee diepe bronnen circuleert. Er worden verschillende namen voor de varianten van deze ultra-diepe geothermie techniek gebruik, waaronder Hot-Dry-Rock (HDR), Hot-Wet-Rock (HWR), Hot-Fractured-Rock (HFR) of Enhanced Geothermal System (EGS).

Bij gesloten systemen wordt met een bodemwarmtewisselaar warmte met de omringende bodem wordt uitgewisseld. Er is geen direct contact met het grondwater Koud of warm water wordt door een gesloten leidingenstelsel in de bodem rondgepompt. Is de vloeistof kouder dan de omringende bodem dan neemt de vloeistof warmte op, is de vloeistof warmer dan koelt deze juist in de bodem af.

In Nederland is zijn het meest interessant boringen in de aquifers (over het algemeen zandsteenpakketten). Deze watervoerende lagen zijn in vele delen van Nederland aanwezig (WKO en diepe aardwarmteprojecten).

Lees meer:
Wat is aardwarmte?
Waarom aardwarmte gebruiken in de glastuinbouw?
Thermische energie opslag
Duurzame energiebronnen
Overzicht van aardwarmteprojecten


We have
what you need
to growHeeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier
Ontwerp en realisatie: Interforce