Specialisaties
 

ENERGIE SCAN HORTIMEDESenergiescan hortimedes

Een complete energiescan van een tuinbouwbedrijf. In samenwerking met de kweker wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Hierbij hanteren wij een door ons ontwikkelde checklist zodat er niets over het hoofd wordt gezien.
Deze gegevens worden door ons verwerkt tot een puntsgewijze rapportage met mogelijke maatregelen en een inschatting van de energiebesparing.

Lees meer:
Uitgebreide beschrijving energiescan HortiMedes
Overzicht van gerealiseerde energiescans


WARMTENETWERK

Steeds meer kwekerijen gaan samenwerken op het gebied van energie. In zogenaamde warmtenetwerken - ook wel warmtecluster of district heating genoemd - zijn een aantal kwekerijen aangesloten op een warmteleiding die gevoed wordt door bijvoorbeeld aardwarmte of restwarmte.
Voorbeelden hiervan zijn Nature's Heat (aardwarmte) en Warmtecoöperatie Zuidplaspolder (restwarmte).

Lees meer:
Uitgebreide beschrijving warmtenetwerken
Overzicht van warmtenetwerkprojecten
 

AARDWARMTE aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermische warmte genoemd, is een onuitputtelijke duurzame energiebron. Bij een dergelijke installatie wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. De voordelen van het gebruik van aardwarmte in glastuinbouw zijn bijzonder groot: enorme energiebesparing, meer zekerheid over de energiekosten van de lange termijn, lange levensduur van de installaties en leveringszekerheid.
 
Wij zijn onder andere betrokken bij het project Nature's Heat in Kwintsheul  en zijn partner van De Aardwarmte Plaza Groep.  
       
Lees meer:
Wat is aardwarmte?
Soorten geothermie
Waarom aardwarmte gebruiken in de glastuinbouw?
Thermische energie opslag
Duurzame energiebronnen
Overzicht van aardwarmteprojecten
 

OPTIMALE UITKOELING optimlale uitkoeling

Een investering in een warmtepomp en rookgascondensor op uw WKK levert u geld op! Door de rookgassen van de WKK verder uit te koelen tot onder het dauwpunt wint u energie terug die normaal door de schoorsteen naar buiten zou verdwijnen.

Lees meer:
Uitgebreide beschrijving optimale uitkoeling
Overzicht van projecten optimale uitkoeling


INTERESSE?

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen? Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

We have
what you need
to grow

optimalisering verwarmingsbuis

INTERESSE?
Wilt u eens laten onderzoeken wat binnen uw bedrijf mogelijk is aan energie-efficiency of optimalisatie van
bedrijfsprocessen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Bel met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

Ontwerp en realisatie: Interforce