Technische installatie


Het voornaamste onderdeel van uw kasverwarminginstallatie is de brander-ketelcombinatie.
Niet alleen kunnen wij u adviseren bij aanschaf van een nieuwe ketel, ook hebben wij ruime expertise op het gebed van renoveren, aanpassen, uitbreiden en onderhoud van ketelhuizen. Bijvoorbeeld met het inpassen van een aardwarmteinstallatie.

Een wkk-installatie kan een goede aanvulling zijn op uw ketel. Een Warmte-Kracht-Koppeling-installatie is een grote generator die energie en warmte genereerd.  Mocht er meer warmte gegenereerd worden dan voor eigen gebruik nodig is, dan kan restwarmte kan worden opgeslagen in een buffertank en elekriciteit kan worden verkocht aan het elekctriciteitsnet.

Tijdelijk te veel of te weinig capaciteit: warmteopslag
Om zo efficient mogelijk gebruik te maken van uw verwarmingssysteem is het noodzakelijk deze zo optimaal mogelijk te ontwerpen en te gebruiken. Het opvangen van over- en ondercapaciteit is daar een wezenlijk onderdeel van. Er zijn diverse methoden om daarmee om te gaan.
Zo kunt u gebruik maken van een buffertank: een opslagtank voor warm water, waarin te veel gegenereerde warmte wordt opgeslagen voor later gebruik. Dit kan zijn voor momenten wanneer de ketel en/of WKK geen warmte produceert door uitval of onderhoud, als het niet meer interessant is om elektra te maken of om piekmomenten in energieverbruik op te vangen.
In de toekomst zal warmte opgeslagen kunnen worden in de grond, op meer dan 500  meter diepte (grondbuffer).
De overcapaciteit kunt u ook via een warmtewisselaar leveren aan een andere partij of – in geval van elektra - aanbieden op de APX. Indien er (tijdelijk) te weinig capaciteit is kan ook overwogen worden restwarmte in te kopen van biovergistingsinstallaties, energiecentrales, fabrieken, etc.

Optimale uitkoeling
Door de rookgassen van de WKK verder uit te koelen tot onder het dauwpunt wint u energie terug die normaal door de schoorsteen naar buiten zou verdwijnen. Dit kan door CV-systemen zo te schakelen dat ze in cascade staan of een extra rookgascondensor en warmtepomp te plaatsen.Ook is een mogelijkheid het uitkoelen van aangeleverde restwarmte van externe biovergistingsinstallaties of energie via common carrier systemen. 
Lees meer over optimale uitkoeling

kaskoeling en grondkoeling
In sommige gevallen is er sprake van gecombineerde kasverwarming en kaskoeling, bijvoorbeeld in de freesia- of alstroemeriateelt. De grond kan worden gekoeld met een koelmachine en de warmte kan worden afgevoerd via de sloot.
Het is energie-efficiënter om deze warmte op te slaan en te benutten op een moment dat het wel nodig is.
Lees meer in het artikel optimale grondkoeling

CO2 en biogas
Broeikasgassen verminderen door gebruik van bio-energie. Leer meer in het artikel Koeien en kassen.

Verwarmingssytemen
De verdeling van opgewekte en opgeslagen warmte over het kascomplex gaat via hoofdverdeelleidingen en groepsverdelers naar het type verwarming van uw keuze: buisrailverwarming, groeinet, sneeuwverwarming, gevelverwarming, tafelverwarming, hijsverwarming, monorailverwarming, luchtverwarming.
 

INTERESSE?

Wilt u eens laten onderzoeken wat binnen uw bedrijf mogelijk is aan energie-efficiency of optimalisatie van
bedrijfsprocessen?  Neem dan gerust contact met ons op.
Bel met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

We have
what you need
to grow

.verdeleninstallatie

technische ruimte

technische installatie schema

warmtewisselaar

ketelhuis
Ontwerp en realisatie: Interforce