Waarom aardwarmte gebruiken in de glastuinbouw?


Voor een kweker kunnen voordelen van het gebruik van aardwarmte zijn bijzonder groot zijn:
- enorme energiebesparing
- meer zekerheid over de energiekosten van de lange termijn i.t.t. fossiele brandstoffen
- lange levensduur van de installaties voor aardwarmte - een aardwarmtebron produceert tientallen jaren; een WKK is na 10 jaar technisch afgeschreven.
- leveringszekerheid: aardwarmte is niet afhankelijk van schommelingen in de weersgesteldheid.
Daarnaast is de winning van aardwarmte technisch gezien een betrouwbare, bewezen techniek, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de ervaringen uit de olie- en gasindustrie.

horti cultura: waarom aardwarmte gebruiken in glastuinbouwDe voordelen worden met name bereikt door het oprichten van collectieve installaties, waarmee gezamenlijk warmte wordt opgewekt en de investeringen worden gedeeld. Via een distributienetwerk kan de opgewekte warmte worden verspreid over aangesloten kwekerijen.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal aardwarmtebronnen geboord voor de glastuinbouw. Deze bronnen ontwikkelen zich na verloop van tijd zo goed dat er warmte over is om te leveren aan derden zoals naastgelegen tuinbouwbedrijven, zwembaden, scholen en woonhuizen.

Horti-Cultura is betrokken bij het ontwikkelen van deze clusters en zorgt ervoor dat de warmte uit de bron ook in de zomermaanden zo veel mogelijk benut wordt waardoor het aantal draaiuren stijgt en de bron meer rendement oplevert.

Warmtenetwerk


Ook kan een aardwarmte installatie worden opgenomen in een warmtenetwerk: een soort warmte-ring waarbij verschillende partijen warmte invoeren op het leidingnet van bijvoorbeeld via restwarmte, bio-massa of WKK’s en andere partijen daar weer warmte van afnemen. Zo kan een dekkende duurzame warmtevoorziening voor een gebied gecreëerd worden.
Lees hier meer over warmtenetwerken.


Aardwarmte en Warmtenetwerken zijn specialisaties van Horti-Cultura. Wij zijn onder andere betrokken bij het project Nature's Heat in Kwintsheul  en zijn partner van De Aardwarmte Plaza Groep.
        natures heat                                    aardwarmte plaza

Overzicht van onze projecten op het gebied van aardwarmte en warmtenetwerken

Lees meer:
Wat is aardwarmte
Soorten geothermie
Thermische energie opslag
Duurzame energiebronnen

Interesse?
Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via contactformulier

We have
what you need
to grow

aardwarmte ruris.

aardwarmte ruris

aardwarmte ruris
Ontwerp en realisatie: Interforce