Wat is een warmtenetwerk? 


Een warmtenetwerk is een infrastructuur, waarop verschillende aanbieders en afnemers van warmte aangesloten zijn. Via het distributienetwerk wordt de warmte getransporteerd tussen de deelnemers. Zo kan een dekkende duurzame warmtevoorziening voor een gebied gecreëerd worden.

Andere namen die gebruikt worden voor een warmtenetwerk zijn warmte-ring, district heating and cooling (DHC), warmtenet, warmterotonde, warmtecluster en common carrier. De groep betrokken organisaties bij een warmtenetwerk wordt ook wel genoemd: warmtecoöperatie, warmtealliantie, warmtedistrict.

Een warmtenetwerk kan op verschillende schalen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld lokaal, of provinciaal. Afnemers zijn met name stadsverwarming van woningen, glastuinbouw tot industrie. De aanbieders op een warmtenetwerk kunnen leveren vanuit uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld:
- aardwarmte
- restwarmte
- WKO (Warmte Koude Opslag)
- bio-massa 
U kunt hier meer informatie lezen over duurzame energiebronnen.  

Rol Horti-Cultura bij warmtenetwerken:

Wij kunnen op diverse manieren ondersteunen bij de ontwikkeling en realiseren van een warmtenetwerk. Bijvoorbeeld: Inventarisatie warmtebehoefte glastuinbouw, ontwerp warmtedistributienetwerk, dimensionering tracé, technische inpassing warmte-aansluitingen, investeringsramingen en exploitatiebegrotingen, onderzoek biogas WKK, WKO, optimale uitkoeling en grondkoeling.

In Nederland zijn wij onder andere betrokken bij de volgende projecten:
- Natures’Heat: project waarbij 6 afzonderlijke kwekerijen en een bestaand warmtecluster worden aangesloten op een nieuwe aardwarmtebron.
- Aardwarmteproject Noordland Kapittelland - 's Gravenzande - Ontwerp voor een robuust distributienetwerk voor hoogwaardige warmte naar 24 kwekerijen (common carrier)
- Gemeente Westland - Haalbaarheidsonderzoek levering duurzame aardwarmte vanuit Den Haag naar het Westland
- Warmtecoöperatie Zuidplaspolder: aansluiting van meer dan 50 kwekerijen op warmterotonde Zuid-Holland t.b.v. gebruik restwarmte Rotterdamse haven voor stadsverwarming Leiden, Heineken brouwerij in Zoeterwoude en verwarming kassen 
- PrimA4a: gebruik restwarmte van koeling van datacenters voor glastuinbouw

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze projecten.

INTERESSE?

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen? Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

We have
what you need
to grow

.
Ontwerp en realisatie: Interforce