Werkwijze


U kunt kiezen voor welke werkzaamheden u ons wilt inzetten. Of het nu gaat om energiebesparingsadvies, inrichting van ketelhuis of uitvoering van een complete installatie van een aardwarmtecluster: wij zijn uw projectpartner. Onafhankelijk van hoe groot uw project is: van één enkel installatieonderdeel tot aan de realisatie van een nieuwbouwproject. De keuze is aan u!

PROJECTENGINEERING

Ieder project begint met een goede inventarisatie van uw huidige situatie en uw plannen en wensen.
Dit kan variëren van het vaststellen van de huidige situatie (bijvoorbeeld indien registratie niet volledig is of bij overname kwekerij), bespreking van uw concrete plannen tot uitvoeren van een uitgebreide energiescan.
Vervolgens gaan wij de benodigde technische berekeningen (transmissieberekeningen, dimensionering leidingen) en een ontwerp maken. U ontvangt van ons een uitgebreide offerte op maat, met technische onderbouwing. 
Ook het bestekschrijven en kostprijscalculatie kunnen wij voor u verzorgen. Dit kan aangevuld worden met planmatige tekeningen en een projectomschrijving.
 • EnergieScan HortiMedes
  Een goede uitgebreide energiescan van een heel tuinbouwbedrijf. Resultaat: een puntsgewijze rapportage met mogelijke maatregelen en een inschatting van de energiebesparing. Lees hier meer over energiescan HortiMedes

PROJECTVOORBEREIDING

Na bepaling van ontwerp / werkzaamheden moet het project goed worden voorbereid. Een van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden is met wie u in zee gaat. Wij kunnen u ondersteunen zodat u technisch en financieel goed gefundeerde beslissingen kunt nemen d.m.v.
- Het produceren van werktekeningen (AutoCAD) en benodigde materiaalstaten
- Selectie van potentiële leveranciers.
- Offertevergelijking
- Inkoop van materialen
- Aanbestedingstraject
- Opstellen van planning en condities (verantwoordelijkheid, financiën, levering)

PROJECT UITVOERING

Tijdens het uitvoeren van het project worden de werkzaamheden volgens de afgesproken opdracht, planning, kwaliteit en veiligheid bewaakt en gerapporteerd. Tot en met de inbedrijfstelling en eindoplevering.

PROJECTCONTROL

Tijdens het realiseren van het project wordt het financiële gedeelte zoals de opdrachtsom, de voortgang, facturering, het meer- en minderwerk en de oplevering bewaakt en gerapporteerd.

NAZORG

Een tuinbouwbedrijf is constant in beweging. Goede monitoring en onderhoud zijn nodig voor het verzekeren van optimaal groeiklimaat en efficiënte bedrijfsvoering. Wij kunnen u ondersteunen met onder andere de volgende producten:
 • Onderhoud- en Veiligheidsprogramma
  Interactief onderhoud- en veiligheidsprogramma voor de kasverwarming en CO2 installatie. De kweker kan zelf de tijd bepalen wanneer hij het onderhoud uitvoert en het desgewenst over het jaar uitsmeren. Handig i.v.m. CO2 doseren, stoken en teelt wisselen.Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
 • Levering materialen via eigen webshop       
  Heeft u materialen nodig voor reparatie, vervanging, verbouw of nieuwbouw van uw installaties? 
  Bestel deze op onze webshop www.kasverwarmingonline.nl 
 • Meetsysteem AgriSensys
  AgriSensys is een geavanceerd draadloos meetsysteem speciaal voor de glastuinbouw, waarmee u het klimaat in uw kas kunt monitoren. registreren, analyseren en optimaliseren. Lees meer over AgriSensys.
   

INTERESSE?

Wilt u eens laten onderzoeken wat binnen uw bedrijf mogelijk is aan energie-efficiency of optimalisatie van
bedrijfsprocessen?  Neem dan gerust contact met ons op.
Bel met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier

We have
what you need
to grow

.
engineering

optimliseren verwarmingsbuis

control

nazorg


Ontwerp en realisatie: Interforce