Benutting aardwarmte van Aardwarmte Den Haag voor Energiecluster Westland

Inventarisatie en Haalbaarheidsstudie

Aardwarmte Den Haag (ADH) heeft een geothermisch systeem aangelegd, dat sinds de aanleg slechts kort heeft geproduceerd en is daarna stilgelegd. Bij diverse partijen, waaronder de Gemeente Westland, leefde de wens het geothermisch systeem van ADH te benutten voor warmtelevering aan glastuinbouwbedrijven in het Westland.

Inventarisatie 2013
In 2013 hebben Grootscholten Consultancy en Horti-Cultura in opdracht van de gemeente Westland een inventarisatie gedaan bij het bedrijventerrein ABC Westland en de omliggende kwekers aan het Wenpad en de Strijp. Doelstelling was om inzicht te geven of het voor de gemeente Westland zinvol was om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de voornoemde aardwarmtebron profijtelijk (door derden) te exploiteren ten behoeve van de bedrijven in het onderzoeksgebied.
In de inventarisatie zijn o.a. aan de orde geweest: de gascontractcapaciteit, het piekverbruik, het dalverbruik, de aanwezige verwarmingssystemen, de totale warmtebehoefte, de interesse in een eventuele aardwarmte aansluiting en de geschiktheid van het bedrijf om op aardwarmte aangesloten te worden.

grootscholten consultancy  gemeente westland    provincoe zuid-holland

Haalbaarheidsstudie 2014
In 2014 heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden met als doel vast te stellen of een haalbare business case kan worden opgesteld. Om dit te kunnen beoordelen is een inschatting gemaakt of het geothermisch systeem weer in werking kan worden gesteld, welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen en wat de kosten van deze maatregelen zijn.
Enkele onderdelen van onze werkzaamheden:
- Consulteren diverse partijen t.b.v. verkrijgen benodigde gegevens voor het maken van haalbaarheidsberekeningen (overleg, deskresearch en locatiebezoeken).
- Onderzoeken Warmtevraag bij ABC Westland, kwekers aan het Wenpad en de Strijp en omliggende tuinbouwbedrijven.
- Detail ontwerp tracé warmtenet
- Onderzoeken van aansluiting en uitkoppeling warmtevragers (Voorlopig ontwerp op basis van warmtebehoefte en warmte beschikbaarheid, Technische berekening en flow en diameters, Tekenwerk, Prijzen opvragen en technisch overleg leveranciers, Kostprijscalculatie)
- Onderzoeken benodigde vergunningen en permits.
- Maken Belasting Duurkromme t.b.v. inzichtelijk maken goede nuttingsgraad van de bron en deze zoveel mogelijk uit te koelen.


Status project Aardwarmte Den Haag:
In 2016 is een doorstart van het aardwarmte project in Den Haag gemaakt. Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (kortweg HAL) heeft de twee aardwarmteputten overgenomen die in 2010 zijn geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. Voor meer informatie zie de website haagseaardwarmte.nl


INTERESSE?

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier.

We have
what you need
to grow

.
Ontwerp en realisatie: Interforce