Warmtecoörperatie ZuidplaspolderIn 2016 is de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder opgericht. Zij willen aansluiten op Cluster Oost van de Warmte-rotonde Zuid-Holland, een pijplijn die vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden moet gaan lopen. Inmiddels zijn 54 tuinbouwbedrijven (ca. 252) aangesloten bij deze coöperatie.

Rol Horti-Cultura bij project Warmtecoöperatie Zuidplaspolder: Ontwerp warmtedistributienetwerk.
Aan Horti-Cultura is de vraag gesteld om een ontwerpstudie te maken van het warmwater distributienetwerk naar de kwekers die aangesloten worden op de retour van de warmtedistributieleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden. Hierin komen onder andere de volgende punten aan de orde:
1. Ontwerp en dimensionering tracé
2. Warmte-aansluitingen: technische uitwerking van de inpassing van de warmte-aansluiting voor verschillende bedrijfstypes
3. Investeringsraming en exploitatiebegroting warmtenet + warmte-aansluitingen

Warmterotonde Zuid-Holland
Het plan om de restwarmte van de Rotterdamse haven naar Leiden te transporteren via een zogenoemde warmterotonde is ongeveer twee jaar oud. Aanleiding voor deze studie is dat in 2020 de energiecentrale in Leiden aan de Langegracht buiten werking treedt en de stad een alternatief nodig heeft voor onder meer het gasgestookte stadsverwarmingsnet.

De lengte van de transportleiding is circa 43 kilometer en wordt via de oostelijke route gelegd en zal een onderdeel gaan vormen van een grootschalig warmtenetwerk in de provincie Zuid-Holland. 
Het tracé van de transportleiding loopt door/langs het tuinbouwgebied van de Zuidplaspolder. Hierdoor is het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren of het mogelijk is om in dit tuinbouwcluster een aansluiting te realiseren en zo de retour van de transportleiding verder uit te koelen door de glastuinbouwbedrijven. De aanvoertemperatuur van het water in de transportleiding is 125° Celsius en de retour is 70° Celsius.

Tevens is er een mogelijkheid om in de toekomst op twee Bio-vergistinginstallaties aan te sluiten nabij het tuinbouwcluster Zuidplaspolder.

Meer informatie over de Warmterotonde:
- persbericht Warmtecoöperatie Zuidplaspolder opgericht (bron: ltoglaskrachtnederland.nl, 19-07-2016)
- website Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland: http://warmopweg.nl/warmterotonde/
- Website Provincie Zuid-Holland: www.energieagendazuidholland.nl/strategieen/werken-aan-warmte
videoBekijk hier Video Warmterotonde Zuid-Holland
 
INTERESSE?
Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting of heeft u vragen?
Bel dan met Klaas Althof op +31 (0)6 12 14 19 14 of stuur een mail via ons contactformulier.

We have
what you need
to grow

Ontwerp en realisatie: Interforce